Phan

Tôi là Phan, là một người vợ cùng là một người mẹ. Tôi yêu bếp, tôi nấu ăn mỗi ngày, trãi nghiệm và tận hưởng. Tôi đang làm việc với tư cách là một nhà văn và blogger với kinh nghiệm 5 năm cho đến nay.